Lista nauczycieli

 
 
Boguta Agnieszka BA
 
 
Andrzej Andruszak AA
 
 
Ejnik Anna EA
 
 
Hunek Anna HA
 
 
Wójcik Anna WA
 
 
Zgierska Anna ZA
 
 
Józefacka Barbara JB
 
 
Roziewicz Barbara RB
 
 
Wiśniewska Beata WB
 
 
Malinowska Bożena MB
 
 
Dziedzic Danuta DD
 
 
Porzak Dorota PD
 
 
Bartosik Elżbieta BE
 
 
Kotelba Elżbieta KE
 
 
Białek Emilia BE
 
 
Dybała-Kozak Emilia DKE
 
 
Rogala Emilia RE
 
 
Korzeniowska Ewa KE
 
 
Michalska Grażyna MG
 
 
Bachonko Ireneusz BI
 
 
Choina Iwona ChI
 
 
Maćkowska Izabela MI
 
 
Łucka-Drozd Jadwiga ŁDJ
 
 
Laskowska Jagoda LA
 
 
Wójcik Jerzy WJ
 
 
Piekarczyk Joanna PJ
 
 
Nowak-Urbaś Jolanta JNU
 
 
Iwańczuk Katarzyna IK
 
 
Barszcz Krzysztof BK
 
 
Kotyra Krzysztof KK
 
 
Kot Małgorzata KM
 
 
Mytyk Małgorzata MM
 
 
Piekarczyk Małgorzata PM
 
 
Gromaszek Marek GM
 
 
Gruda Marek GM
 
 
Wójtowicz Maria WM
 
 
Jabłońska Mariola JM
 
 
Sidor Mariola SM
 
 
Stefaniak Marta SM
 
 
Wronowska Marta WM
 
 
Kowal-Dolińska Marzena KDM
 
 
Włodarczyk Marzena WM
 
 
Choina Mirosław ChM
 
 
Topyła Sławomir TS
 
 
Lidia Szuberska SzL
 
 
Mariusz Szymaniak SzM
 
 
Nowak Tadeusz NT
 
 
Głuszak Urszula GU
 
 
Waśkowicz Wojciech WW

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
    ul. Szkolna 23
    21-025 Niemce


  • 817561594
    817561728

Galeria zdjęć