Regulamin Konkursu Papieskiego "LISTEN & WRITE" Gminny konkurs ortograficzny dla SP Gminny konkurs ortograficzny dla Gimnazjum Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową Przegląd Jasełek III Gminne Prezentacje Teatralne

Regulaminy konkursów

Regulamin Konkursu Papieskiego

Regulamin XII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej

„W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II”

dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

 

1. Organizatorzy konkursu:

      Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach (osoba odpowiedzialna:  Anna Zgierska – nauczyciel języka polskiego Gimnazjum nr 1 w Niemcach)

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach

           

2. Patronat:

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach.

 

3. Data i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się 11.05.2017 r. w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach (ul. Szkolna 23). Rozpoczęcie o godzinie 9.30.

 

4. Cele konkursu:

     - uczczenie Świętego Jana Pawła II,

           - popularyzacja twórczości Papieża,

           - kształtowanie potrzeb estetycznych i wrażliwości na piękno słowa poetyckiego,

           - zachęcenie młodzieży do ujawniania uzdolnień na polu recytacji,

           - integracja młodzieży różnych szkół,

           - współpraca różnych placówek kulturalno - oświatowych.

 

5. Zasady uczestnictwa:

- w konkursie recytatorskim  każdą szkołę może reprezentować pięciu uczniów,

- w zależności od ilości zgłoszonych szkół, konkurs może być podzielony na dwie kategorie: szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna,

- uczestnicy  przygotowują recytację dwóch utworów (wiersz lub fragment prozy): jeden Jana Pawła II (Karola Wojtyły) i jeden tekst o tematyce Maryjnej lub z  motywem matki,

- czas recytacji nie może przekroczyć 5 min.,

- zgłoszenia należy przesłać do 26.04. 2017 r. (listownie lub faxem ,  wypełniając odrębny formularz dla każdego uczestnika) pod adresem:

 

Zespół Szkół 
im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach

Gimnazjum nr 1

ul. Szkolna 23

21-025 Niemce         
tel. (081) 756 15 94; fax 740 24 87

 

 

6. Kryteria oceny i nagrody:

Oceny dokonuje jury powołane przez organizatorów konkursu, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • dobór repertuaru,
 • płynność wypowiedzi (opanowanie tekstu na pamięć, rozumienie wygłoszonego tekstu, swoboda wypowiedzi)
 • wyrazistość wypowiedzi (poprawność w zakresie artykulacji, przestrzeganie zasad akcentowania, dykcja)
 • ogólny wyraz artystyczny (własna interpretacja).

 

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody książkowe przygotowane przez GBP
w Niemcach.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
  ul. Szkolna 23
  21-025 Niemce


 • 817561594
  817561728

Galeria zdjęć