Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Regulaminy konkursów

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Regulamin IV Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej

„A to Polska właśnie…”

- dla uczniów gimnazjum

 

1. Organizatorzy konkursu:     

Szkoła Podstawowa w Niemcach. Osoba odpowiedzialna – Anna Zgierska

Współpraca: Stowarzyszenie Chór Męski „Bas Canto”, Gminna Biblioteka Publiczna
w Niemcach.

 

2. Patronat:

Wójt Gminy Niemce – Krzysztof Urbaś

 

3. Data i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się 9.11.2017 r.  w Szkole Podstawowej w Niemcach Rozpoczęcie o godzinie  9. 30.

 

4. Cele konkursu:

     - uczczenie Święta Narodowego oraz  rozbudzanie uczuć i postaw patriotycznych ,

           - kształtowanie potrzeb estetycznych i wrażliwości na piękno słowa poetyckiego,

           - kształtowanie umiejętności artystycznego wyrażania uczuć i myśli,

           - zachęcenie młodzieży do ujawniania uzdolnień w dziedzinie recytacji,

           - integracja uczniów,

           - rozwój współpracy ze środowiskiem.

 

5. Zasady uczestnictwa:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z Gminy Niemce,

- każdą szkołę może reprezentować pięciu uczniów,

- uczestnicy  przygotowują recytację jednego utworu o tematyce patriotycznej,

- czas recytacji nie może przekraczać 4 min.,

- zgłoszenia należy przesłać do 27.10. 2017 r. (listownie lub faxem - wypełniając załączony formularz) pod adresem:

 

Szkoła Podstawowa w Niemcach

ul. Szkolna 23

21-025 Niemce         
tel. (81) 756 15 94; fax 740 24 87

 

6. Kryteria oceny i nagrody:

Oceny dokonuje jury powołane przez organizatorów konkursu, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • dobór repertuaru,
 • płynność wypowiedzi (opanowanie tekstu na pamięć, rozumienie wygłoszonego tekstu, swoboda wypowiedzi)
 • wyrazistość wypowiedzi (poprawność w zakresie artykulacji, przestrzeganie zasad akcentowania, dykcja)
 • ogólny wyraz artystyczny (własna interpretacja).

 

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody. Koncert laureatów odbędzie się w 11listopada 2017 r. i będzie połączony z koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Męskiego Bas Canto.
 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Niemcach
  ul. Szkolna 23
  21-025 Niemce


 • 817561594
  817561728

Galeria zdjęć